صکوک ابزار تامین مالی اسلامی

صکوک ابزار تامین مالی اسلامی


موافقت اصولی انتشار اولین اوراق مرابحه برای شرکت صنعتی بوتان صادر شد

شرکت صنعتی بوتان (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط آبان با استفاده از خدمات شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) به عنوان حق العمل کار جهت خرید مواد اولیه، اقدام به ساخت آبرگرمکن فوری گازسوز با سیستم روشن کننده لحظه ای (آیونایز) با ظرفیت حرارتی کمتر از 15000 و گرید B نموده است.

این اوراق 2 ساله و با نرخ 20 درصد به مبلغ 301306میلیون ریال به صورت با نام از طریق فرابورس عرضه خواهد شد.